El-Max Historia

Gammal.04        Gammal.05

Redan 1954 började Folke Andersson och Albert Söderberg att, i ett garage vid Marklandsgatan i Göteborg, tillverka de första maskinerna som kom att bli El-Max mutterdragare.

Deras vision var att underlätta arbetet för de som arbetade med att lossa hårt åtsittande hjulmuttrar på lastbilar, entreprenadmaskiner och bussar. Där i garagets dunkla belysning formades grunderna till den revolutionerande maskin som med lika stor omsorg tillverkas än idag.

Företaget El-Max Nutrunner AB har bytt fabrikslokaler vid ettGammal.03 flertal tillfällen genom åren men har sedan hösten 1959 alltid legat i det historiska området ”Klippan” vid Älvsborgsbrons södra fäste i Göteborg.  Här bedrivs än idag produktion, utveckling och administration i nära samklang för att garantera bästa möjliga kvalitet på produkten och service gentemot er kunder.

Vi på El-Max har hela tiden fokuserat på det vi kan bäst. Nämligen att tillverka och utveckla vår, av användare så populära, hjulmutterdragare. Genom åren har El-Max hjulmutterdragare utvecklas i hänsyn till ergonomi, kvalitet och funktionalitet. Nu ägs och drivs El-Max av den tredje generationen och arbetet med att tillverka och varsamt utveckla El-Max hjulmutterdragare fortskrider i samma genuina anda som så länge har präglat El-Max.

Gammal.02