Om oss

El-Max Nutrunner AB
Organisationsnummer: 556177-0974

Adress:
Sockerbruket 30
414 51 Göteborg
Sverige

Telefon: 031 128017
Fax: 031 122389
E-mail: info@el-max.se
www.el-max.se

El-Max Nutrunner AB ägs sedan 2011 av den tredje generationen.

All vår produktion sker i våra lokaler i Göteborg.

Våra produkter uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i:
Maskindirektivet 2006/42/EU
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EU
EMC-direktivet 2004/108/EU
Samt även följande harmoniserade standarder:
SS-EN ISO 60204-1(u3):2007
SS-EN ISO 12100:2010